Skip to main content

Deze website functioneert optimaal wanneer u instemt met het gebruik van cookies. Wanneer de toestemming verleend wordt is het onder andere mogelijk om de YouTube-video's op deze site te bekijken.
Hier lees je meer over in onze cookieverklaring.

Op zoek naar hulp voor meneer S.

Sociale veiligheid

In de dertig, psychische stoornissen en een gevaar voor zichzelf én omgeving. Meneer S. is een van de vele verwarde personen waar het Veiligheidshuis een passende oplossing voor probeert te vinden. Samen met partners als de GGZ, reclassering, politie, justitie en met hulp van gemeenten maken de specialisten van het Veiligheidshuis een plan van aanpak om de juiste hulp te bieden aan mensen zoals meneer S.

Meneer S. heeft geen warme jeugd gehad. Hij heeft ADHD, een verstandelijke beperking en is gevoelig voor verslavingen. Zijn familie wist niet goed hoe ze met hem om moest gaan. Hij belandde daarom al jong op straat en kwam in contact met de verkeerde personen. Nu kan hij niet meer de regie voeren over zijn eigen leven en niet meer voor zichzelf zorgen. Bij het Openbaar Ministerie zijn al 43 feiten over hem bekend. Via die weg is hij daarom aangemeld bij het Veiligheidshuis. Zo verloopt overigens iedere aanmeldingsprocedure: dat kan alleen via een instantie zoals justitie of de GGZ, nooit via een familielid.

Via een Rechterlijke Machtiging naar een extra beveiligde kliniek

Het is belangrijk om goede hulp voor meneer S. te vinden, want het is onverantwoord hem zo door te laten leven en eventueel schade aan te richten. Een lastige taak voor het Veiligheidshuis en betrokken partijen, zoals de GGZ en politie. Doordat meneer S. hulp weigert, is het moeilijk om hem een vrijwillige behandeling in een kliniek aan te bieden. Een verplichte opname via een Rechtelijke Machtiging (RM) zorgde ervoor dat meneer S. zeer agressief werd naar het personeel van de kliniek. Voor een plek in een extra beveiligde kliniek is een veroordeling nodig. Dan kan hij een ‘indicatie forensische zorg’ krijgen, waarmee hij in een dergelijke kliniek geplaatst kan worden. En dat gebeurt pas als meneer S. een (poging tot) een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd. Omdat niemand daar op wil wachten is er een alternatieve oplossing gekozen. Er wordt geprobeerd om meneer S. met een RM te plaatsen in een extra beveiligde kliniek. Een gedeelte van de kosten hiervoor wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het overige deel wordt opgevangen door een gemeente, in dit geval Alkmaar. Drie ‘centrumgemeenten’ in onze regio hebben hier middelen voor: Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Het vinden van een oplossing voor deze man is dus niet zomaar gedaan. Het is een lang traject dat vraagt om samenwerking met betrokken partijen. Het Veiligheidshuis heeft hier de procesregie over, om uiteindelijk tot een goed uitgedacht plan van aanpak te komen.

Goede afloop voor meneer J.

Wat er definitief met meneer S. gaat gebeuren is nog niet bekend. Een mooi resultaat dat wel al is geboekt blijkt uit het verhaal van meneer J. Net als meneer S. heeft ook hij psychische problemen. Hij heeft namelijk schizofrenie en is verslavingsgevoelig. En ook hij was agressief. Na een poging tot een ernstig delict kreeg meneer J. al snel een rechterlijke machtiging en een veroordeling, waardoor hij kon worden om opgenomen te worden in een extra beveiligde kliniek. De behandeling sloeg aan en na anderhalf jaar nam hij geheel vrijwillig zijn medicatie in, had hij zijn verslaving onder controle en was zijn agressieprobleem hanteerbaar. Op dit moment wordt gezocht naar een plek waar meneer J. begeleid kan wonen in de buurt van zijn familie. Het aantal verwarde personen in onze regio stijgt aanzienlijk. Het is daarom goed en belangrijk dat deze gemeenten hulp bieden, om zo samen met het Veiligheidshuis te zoeken naar mogelijkheden voor deze personen.