Deze website functioneert optimaal als je instemt met het gebruik van tracking cookies. Als je hier toestemming voor geeft, kun je ook de YouTube-video’s bekijken die op deze website worden getoond.
Je leest hier meer over in onze cookieverklaring.

Neuzen dezelfde kant op tijdens Themabijeenkomsten voor gemeenten

Veiliger leven

De afdeling Risicobeheersing van de brandweer organiseerde tot nu toe vijf themabijeenkomsten voor alle gemeenten in onze regio. Ze zijn rijkelijk bezocht door collega’s van de brandweer, gemeente en regionale uitvoeringsdienst (RUD). Onderwerpen waren onder meer ‘van regelgericht naar risicogericht’ en veilige evenementen. Het doel? Van elkaar leren en samenwerken om verder te komen.

Steeds beter samenwerken

Het doel van de themabijeenkomsten is om de drempel naar samenwerking tussen gemeenten en de brandweer, als onderdeel van de veiligheidsregio, steeds verder te verlagen en om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. De bijeenkomsten worden steeds in een andere werkvorm georganiseerd, bijvoorbeeld door de groep te verdelen in een aantal werkgroepjes. Op die manier leer je van elkaar, maar leer je elkaar ook beter kennen: je spreekt en ziet elkaar en weet elkaar dan ook steeds beter te vinden.

Themabijeenkomst: brandveilige zorgboerderijen in onze regio

Op woensdagmiddag 21 juni vond een themabijeenkomst plaats in de brandweerkazerne van Opmeer, met als onderwerp brandveiligheid in de zorg binnen onze regio. Een bepaalde vorm van zorg werd hier speciaal uitgelicht. Het toeval was dat er een aantal dagen hiervoor een artikel in het Noordhollands Dagblad verscheen over de toename van het aantal zorgboerderijen in onze regio. Steeds meer boeren maken hier namelijk ruimte voor vrij in een bestaand gebouw en vragen hiervoor een vergunning aan. Alle collega’s die zich in gemeenten bezighouden met vergunningen verlenen en toezicht houden waren daarom op deze themabijeenkomst welkom, evenals collega’s van de RUD.

Samen brandveiligheid op de kaart zetten

Het is belangrijk dat de brandweer en gemeenten met elkaar samenwerken om brandveiligheid beter op de kaart te zetten. De regels voor brandveiligheid zijn namelijk anders voor bestaande bouw dan voor nieuwbouwpanden. Wanneer is een pand brandveilig en geschikt voor senioren? Welke eisen gelden er dan voor bestaande bouw? Dit kwam uitvoerig aan bod tijdens de themabijeenkomst, want senioren en brandveiligheid blijft een heel belangrijke combinatie. De kans dat ouderen slachtoffer worden door brand is bijna drie keer zo groot als bij andere leeftijdsgroepen.

Externe spreker

Voor iedere themabijeenkomst wordt altijd minstens één externe spreker gezocht: buiten de gemeenten en buiten de brandweer en veiligheidsregio om. Tijdens de bijeenkomst op 21 juni was een spreker van Nieman Raadgevende Ingenieurs te gast. Bij advisering over bouwwerken ontstaat steeds meer een focus naar het gebruik van een bouwwerk. Maar vaak wordt juist over het hoofd gezien hoe een gebouw als zorgboerderij moet worden ingericht. Een boer heeft veel verstand van agrarische onderwerpen, maar wellicht minder van zorg verlenen. Het is daarom slim om een vooroverleg aan te gaan met een boer en om dan ook de brandweer daarin mee te nemen. Dit onderwerp leverde genoeg discussie op!

Volgende themabijeenkomsten

Het is nog niet bekend wanneer de volgende themabijeenkomsten plaatsvinden, maar ideeën daarvoor zijn wel al besproken. Zo zijn de Wet Kwaliteitsborging en de combinatie van brandveiligheid, zorg en de WMO onderwerpen die voldoende input kunnen bieden. Tips voor de volgende bijeenkomsten zijn altijd welkom: ook suggesties voor nieuwe onderwerpen! Alexander de Haan staat u graag te woord via adhaan@vrnhn.nl.