Deze website functioneert optimaal als je instemt met het gebruik van tracking cookies. Als je hier toestemming voor geeft, kun je ook de YouTube-video’s bekijken die op deze website worden getoond.
Je leest hier meer over in onze cookieverklaring.

Beter samenwerken en adviseren dankzij de nieuwe Omgevingswet

Veiligere gebouwen

Stel: er wordt een plan geïntroduceerd voor een nieuw recreatiepark in de regio, bijvoorbeeld in de buurt van de Schoorlse duinen. Waar moet dan rekening mee worden gehouden? De veiligheid in de omgeving en van het park zelf mag niet over het hoofd worden gezien. Kunnen bijvoorbeeld hulpdiensten het park goed bereiken als dit nodig is? Advisering hierover is belangrijk. Tot nu toe is dat soms best lastig door de vele wetten en regels, maar daar komt verandering in dankzij de nieuwe Omgevingswet.

Ad Krom werkt als programmaregisseur Risico- en Crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Samen met de RUD en GGD kijkt hij hoe we het beste aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet in alle gemeenten. Hij legt uit hoe nieuwe ruimtelijke plannen nu tot stand komen: “Een plan komt binnen, moet langs allerlei ingewikkelde regels en wetten ter toetsing, dan geven wij (en RUD) advies en daarna kan het plan wel of niet aangepast in gang worden gezet. Dit duurt lang. Bovendien komen daardoor soms belangrijke zaken pas achteraf aan het licht. Bijvoorbeeld dat een gebouw beter een kwartslag gedraaid kon worden gebouwd, omdat dan de hulpdiensten er beter bij kunnen.”

De nieuwe Omgevingswet voorkomt dat. De wet bundelt 26 wetten over onder meer ruimtelijke ordening en milieu in één. “Veel eenvoudiger, waardoor we efficiënter kunnen samenwerken met andere organisaties en gemeenten. We kunnen dan ook sneller een advies uitbrengen over de veiligheid van ieder nieuw plan en dat draagt uiteindelijk bij aan een veilige(re) leefomgeving”, aldus Ad. Door nu al met de gemeenten in gesprek te zijn over de Omgevingswet willen we bereiken dat het veiligheidsdenken in het hele proces rond ruimtelijke plannen wordt meegenomen. Uiteindelijk kunnen we gemeenten daardoor beter helpen en adviseren. De officiële invoering staat voor 2019 gepland.