Deze website functioneert optimaal als je instemt met het gebruik van tracking cookies. Als je hier toestemming voor geeft, kun je ook de YouTube-video’s bekijken die op deze website worden getoond.
Je leest hier meer over in onze cookieverklaring.

Opkomsttijden

De zwaailichten en sirenes op onze voertuigen vertellen het verhaal: snelheid is belangrijk bij de veiligheidsregio. Daarom wordt ons terecht vaak gevraagd naar de opkomsttijden. De opkomsttijd is de tijd tussen de 112-melding en het moment dat een ambulance of brandweerwagen ter plaatse is.

In Nederland zijn hier normtijden voor gesteld. Bij spoedritten met zwaailicht en sirene is die normtijd voor de ambulance 15 minuten, voor de brandweer in de meeste situaties 8 minuten. De normtijd van de brandweer kan variëren, afhankelijk van het gebouw waar het om gaat. Ambulancezorg in Noord-Holland Noord haalde de normtijd in 92,8 procent van de ritten in 2016. Bij de brandweer was dat in hetzelfde jaar 63 procent (bij brand in een gebouw).

Geen enkele regio in Nederland haalt 100 procent. Regio’s met veel landelijk gebied hebben vaak lagere percentages dan de verstedelijkte gebieden, omdat de aanrijtijden langer zijn. Als ambulance en brandweer er langer over doen dan de normtijd, is dat meestal niet véél langer. Als de brandweer er na acht minuten en tien seconden is, geldt dat al officieel als ‘niet op tijd’. Het komt zelden voor dat de brandweer de normtijd overschrijdt met meer dan twee minuten.

Bij de brandweer daalt het percentage van de spoedritten waarbij de brandweer er binnen de normtijd is. In 2015 was dat in Noord-Holland Noord 64 procent, in 2014 70 procent. Een verklaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die overdag paraat zijn. Een van de maatregelen die we nemen, is dat we meer werken met zogeheten ‘opstappers’: brandweervrijwilligers die elders wonen, maar overdag in de buurt van een kazerne werken. De veiligheidsregio werft ook nieuwe vrijwilligers.

De zwaailichten en sirenes vertellen niet het hele verhaal: hoe snel onze voertuigen ter plaatse zijn, zegt niet alles over veiligheid en gezondheid. Landelijk woeden er discussies over de vraag of er niet te veel aandacht is voor opkomsttijden. Snelheid is belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn de acties die volgen als onze hulpverleners uitstappen. Die acties hebben te maken met de kwaliteit van onze mensen en hun opleidingen en oefeningen. Ook cruciaal voor de veiligheids- en gezondheidswinst is de samenwerking met onze partners, zoals de ziekenhuizen.

We willen er bij een noodgeval zo snel mogelijk zijn om hulp te verlenen, maar nog beter is om een ongeluk of brand voor te zijn. Niet wij, maar inwoners, instellingen en bedrijven hebben de meeste invloed op hun eigen veiligheid en gezondheid. Daarom is een belangrijk speerpunt van ons om mensen te helpen om incidenten te voorkomen.

Onze zeven onderdelen

Ambulance

Ambulance

Brandweer

Brandweer

Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

Meldkamer

Meldkamer