Deze website functioneert optimaal als je instemt met het gebruik van tracking cookies. Als je hier toestemming voor geeft, kun je ook de YouTube-video’s bekijken die op deze website worden getoond.
Je leest hier meer over in onze cookieverklaring.

Belevingsonderzoek Brandweer

Begin 2017 startte in opdracht van het Veiligheidsberaad een grootschalig, landelijk onderzoek naar de beleving van brandweerpersoneel. Alle repressieve beroeps en vrijwillige brandweerlieden konden deelnemen aan het onderzoek dat bestond uit werksessies met collega’s en een digitale vragenlijst. Nu zijn de landelijke en regionale resultaten van dit onderzoek bekend.

Maar liefst 92% van de collega’s in onze regio zegt trots te zijn dat hij of zij brandweerman of -vrouw is. De tevredenheid over het brandweerwerk is groot. De meerderheid geeft aan met plezier naar het werk te gaan. Ook over de eigen veiligheid tijdens het werk op straat wordt positief geoordeeld. De brandweer krijgt van haar medewerkers een voldoende.

Wat kan beter?

Er zijn ook verbeterpunten. De verbinding tussen de vrijwilligers en het management kan beter. Dit bleek eerder ook uit het medewerkersonderzoek en is de aanleiding geweest voor de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie waarin de vrijwilliger (nog) meer centraal wordt gesteld.

Belevingsonderzoek Brandweer

Gelukkig wordt de verbinding tussen brandweerteams en de postcommandanten als heel positief ervaren. Ook staan medewerkers positief tegenover de ontwikkeling van uitruk met variabele voertuigen.

Onderwerpen van het belevingsonderzoek waren:

  • Algemeen beeld over ontwikkeling brandweer en tevredenheid brandweer
  • Beleving van het werk, vakbekwaamheid en vrijwilligersbeleid
  • Betrokkenheid, organisatievisie en regelruimte
  • Verhouding werkvloer en leiding
  • Ervaring uitruk op maat
  • Opkomsttijden
  • Werkdruk, organisatiecultuur en veilig en gezond werken.

Waarom dit belevingsonderzoek?

Het Veiligheidsberaad is opdrachtgever voor het onderzoek. Er bestaat een brede behoefte aan eenduidige informatie over brandweerstatistiek en de beleving van brandweerpersoneel. Het Veiligheidsberaad is het aanspreekpunt voor de minister van Veiligheid en Justitie om afspraken met het veld te maken op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad.

Hier vindt u de uitkomsten van het belevingsonderzoek:

Onze zeven onderdelen

Ambulance

Ambulance

Brandweer

Brandweer

Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

Meldkamer

Meldkamer